Vroeger tekende een architect een gebouw. Pas als hij klaar was, werd er over techniek nagedacht. Tegenwoordig vormen de architect, de constructeur en de technisch adviseur met zijn drieën één team, dat vanaf de eerste fase van een project regelmatig overlegt.

Hoe kan dat? En wat is het verschil?

Er is veel veranderd in het denken over bouwen de laatste jaren. Zo hebben wij ontdekt dat installaties geen doel zijn, maar een middel. Eigenlijk zou je installaties zelfs moeten vermijden. Ze maken een gebouw immers ingewikkeld en kostbaar en staan schoonheid vaak in de weg. Maar aangezien gebruikers van een gebouw nu eenmaal verwarming, elektriciteit en stromend water nodig hebben, kunnen wij niet zonder.

Adviesgroep HTD stelt zich ten doel een gezond klimaat te scheppen in gebouwen. Daarbij proberen wij steeds om een maximum aan resultaat te behalen met een minimum aan technische middelen: eenvoudig, economisch en duurzaam. Dat lukt het beste als wij vanaf de start meewerken aan het project, want dan kunnen de architect, de constructeur en wij samen een visie op het programma van eisen ontwikkelen: drie disciplines, één idee. Zo worden gebouwen mooier én beter.